Malin Nordlund

Hjärt-lungräddning HLR

Hjärt-lungräddning Hjärt-lungräddning (HLR) är den metod som används för att manuellt pumpa runt blodet (syret) i kroppen hos någon som drabbats av hjärtstopp. Tidig start av HLR är den enskilt viktigaste åtgärden för

Field Skills & Nattvandring.nu i samarbete

Nattvandring.nu och Field Skills har ingått ett samarbete för att möjliggöra digitala och kostnadsfria utbildningar till Nattvandrings medlemmar. Om du är nattvandrare inom organisationen Nattvandring.nu har du rätt till utbildningen. Hör av dig

Forskning om unga och droger

Stressade unga använder mer droger I en ny rapport visar CAN att skolelever med psykosomatiska symptom använder alkohol, narkotika och tobak i större utsträckning än andra. Främst är det flickor som drabbas. accentmagasin.se/forskning/stressade-unga-anvander-mer-droger/

Polisen informerar

Polisen – Nyheter och händelser Hos polisen.se kan du filtrera händelser, nyheter och pressmeddelanden efter kommun och län. Det går även att filtrera fram nationella nyheter och pressmeddelanden från Polismyndigheten. polisen.se/aktuellt/polisens-nyheter/

CAN’s drogvaneundersökning

Skolelevers drogvanor CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. can.se/undersokningar/skolelevers-drogvanor/ Drogutvecklingen i Sverige CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på