Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

CAN’s drogvaneundersökning

Skolelevers drogvanor

CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

can.se/undersokningar/skolelevers-drogvanor/

Drogutvecklingen i Sverige

CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet i Sverige. Ibland har den producerats i samarbete med andra aktörer, men oftast är vi ensam utgivare. Publikationen är den mest heltäckande sammanställningen och analysen över drogutvecklingen i Sverige.

can.se/undersokningar/drogutvecklingen-i-sverige/