Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Forskning om unga och droger

Stressade unga använder mer droger

I en ny rapport visar CAN att skolelever med psykosomatiska symptom använder alkohol, narkotika och tobak i större utsträckning än andra. Främst är det flickor som drabbas.

accentmagasin.se/forskning/stressade-unga-anvander-mer-droger/

Liten risk att unga som använt droger blir kriminella

Tonåringar som testat alkohol eller droger riskerar i mindre utsträckning än vad tidigare forskning visat att fortsätta med det. Risken att de hamnar i kriminalitet i tonåren är också mycket liten, enligt en ny studie från Göteborgs universitet.

forskning.se/2018/11/15/liten-risk-att-unga-som-anvant-droger-blir-kriminella/