Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

OM OSS

Field Skills är ett initiativ från branschföreningen Sveriges Bryggerier. Målet är att erbjuda kostnadsfria digitala utbildningar kopplat till riskgrupper och riskområden där bryggeribranschen är närvarande på olika sätt. Det kan till exempel röra sig om nattvandrare, pop-up serveringar, festivaler, konserter, idrottsevenemang, nöjesparker, fritidsanläggningar och diverse ungdomsaktiviteter.

 

En flexibel plattform för digitala utbildningar

Via en flexibel mötesplats och utbildningsplattform erbjuder Field Skills vägar för inspiration och lärande som kan genomföras individuellt via e-utbildningar eller i grupper med digitala presentationer.

Hur går det till?

I samarbete med Field Skills kan du planerar, producerar och genomför utbildningar enligt dina mål och behov. Det kan till exempel gälla utbildning för nattvandrare, fältarbetare, konsertarrangörer, idrottsorganisationer och företag inom evenemang och aktivitet.

Kontakt vids frågor: henrik.larsson@fieldskills.se

 

Field Skills värdeord

Field Skills värdeord är kunskap, beredskap och stöd på fältet.

En logotyp för Field Skills.