Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Riktade utbildningsinsatser kopplat till samhälle och trygghet

OM OSS

Field Skills är ett initiativ från branschföreningen Sveriges Bryggerier. Målet är att erbjuda kostnadsfria digitala utbildningar kopplat till riskgrupper och riskområden där bryggeribranschen är närvarande på olika sätt. Det kan till exempel röra sig om nattvandrare, pop-up serveringar, festivaler, konserter, idrottsevenemang, nöjesparker, fritidsanläggningar och diverse ungdomsaktiviteter.

En flexibel plattform för digitala utbildningar

Field Skills utgår från en plattform och digital mötesplats med riktade utbildningsinsatser kopplat till samhälle och trygghet. Field Skills erbjuder vägar för inspiration och lärande som kan genomföras individuellt via e-utbildningar eller i grupper med digitala presentationer.

Hur går det till?

I samarbete med Field Skills kan du planera, producera och genomföra utbildningar enligt dina mål och behov. Det kan till exempel handla om utbildning för nattvandrare, fältarbetare, konsertarrangörer, idrottsorganisationer och företag inom evenemang och aktivitet. Kontakta henrik.larsson@fieldskills.se om du också vill få hjälp att utbilda i din organisation.

Field Skills värdeord

Field Skills värdeord är kunskap, beredskap och stöd på fältet.

En logotyp för Field Skills.