Plattform och digital mötesplats för utbildningsinsatser kopplat till en alkoholfri ungdom.

Field Skills

För en alkoholfri ungdom

Sveriges Bryggerier arbetar målmedvetet med fyra alkoholfria zoner – ungdomen, graviditeten, trafiken och arbetsplatsen. För att främja en aktiv och alkoholfri ungdom har Sveriges Bryggerier initierat den digitala utbildningsplattformen Field Skills, med kostnadsfria digitala utbildningar för nattvandrare och idrottsföreningar.

Nattvandring

Field Skills Nattvandring

När du sover…

Grundkursen i nattvandring är en kostnadsfri introduktion för alla som engagerar sig i Nattvandring.nu. Genom den digitala självstudiekursen får nattvandrare grundläggande kunskaper om nattvandring. I utbildningen lär sig deltagare hur man ska agera i olika situationer och vad det innebär att vara ett stöd för ungdomar.

Läs mer

Field Skills Idrott

UNGDOMAR MED MOD, KRAFT OCH KUNSKAP ATT GÖRA KLOKA VAL

Field Skills Idrott erbjuder alla föreningar i Sverige ett stöd och utbildningsplattform för att aktivt arbeta med värdegrund. Utbildningspaketet täcker hela föreningens verksamhet från knattar och uppåt. Field Skills Idrott erbjuder en plattform för idrottsföreningar att guida ungdomar till sunda värderingar samt kunskap och motståndskraft mot såväl alkohol som grupptryck, tystnadskulturer och olika typer av oönskade erbjudanden.

Läs mer

AIK Hockey

Mitt bästa jag

AIK Hockeys värdegrundsutbildning Mitt bästa jag är en omfattande satsning på värdegrundsfrågor som berör alla i föreningen, från ledning och föräldrar till de allra yngsta spelarna. Utbildningen utgår från tre ledord och har som mål att värdegrunden ska bli en del av den dagliga verksamheten för alla inom AIK Hockey.

Läs mer

Prata med unga
om alkohol

Prata Om Alkohol erbjuder samtalsbaserade övningar med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Prata om alkohol

Sprid din utbildning
till fler!

Samarbeta med Field Skills för att få ut din utbildning till exempelvis medlemmar, volontärer och idrottsarrangörer.

Kontakta oss

Utbildningar som
når fram

Med en flexibel mötesplats och utbildningsplattform erbjuder Field Skills vägar för inspiration och lärande som kan genomföras individuellt via e-utbildningar eller i grupper med digitala presentationer.