Hjärt-lungräddning HLR

Hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning (HLR) är den metod som används för att manuellt pumpa runt blodet (syret) i kroppen hos någon som drabbats av hjärtstopp. Tidig start av HLR är den enskilt viktigaste åtgärden för att rädda någons liv och om möjligt användning av hjärtstartare.

Länk till kurs i Hjärt-lungräddning (HLR).