Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

AKTUELLT

Vår sammanställning av nyheter, aktuell forskning och undersökning inom samhällsfrågor som rör unga.

Lyssna på podcast om alkohol, narkotika, doping och tobak

SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med

Covid-19 – vad gäller för nattvandring?

Vandra eller inte? Nattvandring.nu får en del frågor hur de ställer sig till att dag, kvälls eller nattvandring med anledning av den rådande pandemin. Naturligtvis skall vi alla, även under vandringar, följa myndigheters

Ett ungt par vid t-banestation.

Unga som inte dricker mår bäst

När CAN jämförde unga som dricker med dem som inte dricker i årskurs nio ser CAN att de som inte drack alkohol i årskurs nio – de mår bättre, de har bättre skoltrivsel,

Ungas attityder till narkotika

CANs rapport om “Ungas attityder till narkotika” visar på flera intressanta resultat. Det har skett stora förändringar mellan åren 2003 och 2019 i ungas attityder till narkotika. Unga idag är mindre benägna att

En grupp nattvandrare pratar med en ungdom.

Field Skills & Nattvandring.nu i samarbete

Nattvandring.nu och Field Skills har ingått ett samarbete för att möjliggöra digitala och kostnadsfria utbildningar till Nattvandrings medlemmar. Om du är nattvandrare inom organisationen Nattvandring.nu har du rätt till utbildningen. Hör av dig

Ungdomar vid busshållplats.

Forskning om unga och droger

Stressade unga använder mer droger I en ny rapport visar CAN att skolelever med psykosomatiska symptom använder alkohol, narkotika och tobak i större utsträckning än andra. Främst är det flickor som drabbas. accentmagasin.se/forskning/stressade-unga-anvander-mer-droger/

Polisens logotyp

Polisen informerar

Polisen – Nyheter och händelser Hos polisen.se kan du filtrera händelser, nyheter och pressmeddelanden efter kommun och län. Det går även att filtrera fram nationella nyheter och pressmeddelanden från Polismyndigheten. polisen.se/aktuellt/polisens-nyheter/

CAN’s drogvaneundersökning

Skolelevers drogvanor CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. can.se/undersokningar/skolelevers-drogvanor/ Drogutvecklingen i Sverige CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på