Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ungas attityder till narkotika

CANs rapport om “Ungas attityder till narkotika” visar på flera intressanta resultat.

  • Det har skett stora förändringar mellan åren 2003 och 2019 i ungas attityder till narkotika.
  • Unga idag är mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem och har en mindre restriktiv syn på narkotika
  • Det fanns vissa skillnader i attityder mellan pojkar och flickor. Pojkar var både mindre restriktiva och mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem.
  • Den gruppen som är minst restriktiv har blivit fler, men det är fortfarande så att det är den minsta gruppen.
  • Även om det skett stora förändringar mellan åren, uppfattar de flesta trots allt narkotika som ett problem.
  • Sambandet mellan attityd och narkotikaanvändning har försvagats i vissa fall.

Läs hela rapporten >>