Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Per Hazelius

Covid-19 – vad gäller för nattvandring?

Vandra eller inte? Nattvandring.nu får en del frågor hur de ställer sig till att dag, kvälls eller nattvandring med anledning av den rådande pandemin. Naturligtvis skall vi alla, även under vandringar, följa myndigheters

Unga som inte dricker mår bäst

När CAN jämförde unga som dricker med dem som inte dricker i årskurs nio ser CAN att de som inte drack alkohol i årskurs nio – de mår bättre, de har bättre skoltrivsel,

Ungas attityder till narkotika

CANs rapport om “Ungas attityder till narkotika” visar på flera intressanta resultat. Det har skett stora förändringar mellan åren 2003 och 2019 i ungas attityder till narkotika. Unga idag är mindre benägna att